Administratief recht, stedenbouwrecht en milieurecht

We behandelen de problemen die zich kunnen voordoen tussen particulieren (bedrijven, verenigingen, individuen) en de overheid: vergunningen, openbare aanbestedingen en contracten, bodemsaneringsprocedures, onteigeningen, enz. Met de expertise van onze medewerkers, onze nauwgezette manier van werken en onze permanente bijscholing slagen we erin talrijke successen te boeken.

Zo behandelen we juridische kwesties rond administratieve vergunningen die economische spelers nodig hebben voor de realisatie van hun projecten:

 • stedenbouwkundige vergunningen ;
 • milieuvergunningen en unieke omgevingsvergunningen ;
 • vergunningen voor handelsvestigingen ;
 • vergunningen voor de uitbating van kansspelen ;
 • vergunningen voor vestiging van een apotheek ;
 • etc.

Meer algemeen verdedigen wij ook de belangen van particulieren tegenover de overheid, al dan niet in een juridische context. Onze voorkeursdomeinen zijn :

 • bodemsanering en bodembeheer ;
 • onteigening ;
 • overheidsopdrachten of andere contracten die met de overheid moeten worden afgesloten ;
 • gebruik van het openbaar domein ;
 • overheidsaansprakelijkheid ;
 • etc.

Op vraag van vastgoedexperten bemiddelt ons departement ook in talrijke vastgoedprojecten, zowel van grote als van bescheiden omvang, en dit in heel Wallonië. Onder onze cliënten mogen we ook grote marktspelers rekenen uit de sector van de mobiele telefonie, het afvalbeheer, de grootdistributie, kansspelen, enz. Het departement wordt ook geraadpleegd door bedrijven en overheidsinstellingen, voor stedenbouwkundige projecten, overheidsopdrachten, volledige overheidsstructuren of structuren die deels met privépartners werken waarvoor vaak mededingingsprocedures vereist zijn of waarvoor complexe publieke-private partnerschappen moeten afgesloten worden, projecten inzake wetgevende of reglementaire teksten, enz.


Onze advocaten beschikken over uitstekende academische referenties en velen onder hen werken bovendien ook nog aan de Universiteit van Luik. Ze werken meestal in team en steeds onder het toezicht van een vennoot.

De secretaresses van het departement, mevrouw Paumen en mevrouw Bouchat zijn uiterst professioneel. Dit draagt niet alleen bij tot betere prestaties maar garandeert ook een permanente verbondenheid met onze cliënten.

Wat de behandeling van onze dossiers betreft tonen de statistieken succesvolle resultaten, zowel in procedures voor de rechtbanken en overheden als in onderhandelingen. Voor de jaren 2014 tot 2017 zijn de succespercentages respectievelijk :

 • 2014 : 80% ;
 • 2015 : 83% ;
 • 2016 : 95% ;
 • 2017 : 92%.

We menen dat ons succes te verklaren valt door ons degelijk dossierbeheer en onze nauwgezette werkwijze, onze permanente bijscholing en onze betrokkenheid in lessen en publicaties.

Dankzij onze goede prestaties heeft ons departement bovendien uitstekende relaties kunnen aanknopen met de belangrijkste gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn in heel Wallonië.