Fiscaal recht

Het departement fiscaal recht behandelt alle problemen en vragen waarmee belastingplichtigen – bedrijven of natuurlijke personen, naar Belgisch of buitenlands recht – geconfronteerd worden in hun contacten met de fiscus, of het nu buiten de juridische context is of in het kader van een administratieve controle.


Ons kantoor heeft voor elk type belastingen een deskundige: vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw, successie- en registratierechten, douane- en accijnsrechten, lokale taksen of buitenlandse belastingen, enz. Dit betreft mogelijk de erfrechtelijke planning, de opstelling van een aangifte, de fiscale optimalisatie van de oprichting, de herstructurering of vereffening van een bedrijf, administratieve of gerechtelijke geschillen, enz.