Het beroep van advocaat

De advocaat is een expert op het gebied van recht en de bijbehorende procedures. Hij staat zijn cliënten bij zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Hij geeft advies, onderhandelt, en vertegenwoordigt en/of verdedigt  de belangen van de cliënt.

Het optreden van de advocaat is niet beperkt tot rechtsbijstand. Integendeel, de advocaat zal zelfs alles in het werk stellen om gerechtelijke procedures te vermijden. In dat opzicht is het zijn taak om elk dossier dat hem wordt toevertrouwd zorgvuldig te analyseren zodat hij zijn cliënt zo goed mogelijk kan adviseren omtrent de gevolgen en de mogelijke te overwegen stappen.

Het hoge niveau van professionalisering en de verantwoordelijkheid die gepaard gaan met het beroep van advocaat maken van hem de bevoorrechte tussenpersoon om een objectief advies over een dossier te geven en om te oordelen over de gegrondheid van een eventuele procedure of, meer algemeen, om de cliënt bij te staan bij belangrijke juridische beslissingen.

De advocaat heeft ook een pleitmonopolie voor alle rechtbanken. Het is zo dat de burger in principe zichzelf mag verdedigen voor een rechter, maar door de enorme complexiteit van het recht en de nood aan gespecialiseerde bijstand in sommige materies speelt de advocaat toch een centrale rol in dit gebeuren.

 De advocaat is voor al zijn opdrachten onderworpen aan strikt bepaalde deontologische regels die gecontroleerd worden door de stafhouder en de tuchtraad van de balie. Zijn plicht van onafhankelijkheid, van eerlijkheid en van het beroepsgeheim maken van hem een vertrouwenspersoon.

In dit kader volgt het kantoor LDT de deontologische regels van de balie van Luik.