Handelsrecht, vennootschapsrecht, burgerlijk en gerechtelijk recht

Dit departement behandelt tal van materies met betrekking tot het handelsrecht maar ook het burgerlijk recht en het vennootschapsrecht. Het richt zich zowel tot bedrijven met een internationale uitstraling als tot kmo's en natuurlijke personen. De zaken die hier gewoonlijk behandeld worden, betreffen onder andere :

  • handelscontracten (concessie, agentuur, franchise,…)
  • bouwrecht
  • insolventierecht
  • bank- en financieel recht
  • Intellectuele rechten en handelspraktijken
  • burgerlijk aansprakelijkheidsrecht
  • huurrecht
  • incasso van schuldvorderingen en zekerheidsrechten
    ...