Het kantoor

Geschiedenis

Het kantoor werd midden jaren 1940 opgericht door Edouard Bours, professor Fiscaal Recht aan de Universiteit van Luik. Al snel groeide het uit tot het eerste gespecialiseerde kantoor aan de Luikse balie waardoor het vandaag nog steeds de vruchten  plukt van deze diepgewortelde ervaring op het gebied van ondernemingsrecht.

Naast het fiscaal recht  bekwaamde het kantoor zich geleidelijk  aan in het vennootschapsrecht en handelsrecht. Dankzij  denaambekendheid kon het kantoor de  voornaamste specialisten uit  ieder vakgebied aantrekken. Het kantoor maakte gedurende vele jaren integraal deel uit van het kantoor Loeff Claeys Verbeke. De vennoten beschikken over het professionalisme en de moderne werkmethodes die eigen zijn aan de grote internationale kantoren.

Vandaag is LDT een modern, dynamisch en multidisciplinair advocatenkantoor dat zijn cliënten een brede waaier van gepersonaliseerde diensten aanbiedt in de verschillende takken van het ondernemingsrecht.


Expertisedomeinen

De expertise van LDT omvat alle juridische problemen waarmee economische actoren geconfronteerd kunnen worden. Het kantoor is hiervoor opgedeeld in drie afzonderlijke departementen.


Diensten

Onder het motto “beter voorkomen dan genezen” staat ons kantoor u bij met zijn grondige kennis van het juridische labyrint die noodzakelijk is om belangrijke beslissingen te nemen, zowel in het bedrijfsleven als in de persoonlijke levenssfeer. Ook al maakt geschillenbeslechting een aanzienlijk deel van ons werk uit, toch trachten we dit zoveel mogelijk te vermijden door te onderhandelen, raad te geven en contracten optimaal op te stellen.

Elke situatie wordt door ons apart behandeld en aan een grondige juridische analyse onderworpen. Zo kunnen we u verzekeren dat er u geen mogelijk geschil of latent probleem boven het hoofd hangt.

We beoefenen de kunst van het onderhandelen waardoor we naast adviseren ook onverwijld de verschillende aktes en overeenkomsten kunnen opstellen die u nodig heeft.

We kunnen u in verschillende omstandigheden vertegenwoordigen: tijdens algemene vergaderingen, bij de ondertekening van overeenkomsten, tijdens gesprekken met ambtenaren, bij stappen binnen de overheidsdiensten, bij contacten met technische experten, tijdens hoorzittingen, enz.

Indien nodig verlenen wij u rechtsbijstand in alle soorten rechtspraak.


Troeven

Elke advocaat binnen ons kantoor is gespecialiseerd in een specifiek rechtsgebied en blijft voortdurend op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Onze advocaten zijn allen in het bezit van uitstekende academische referenties en postuniversitaire diploma's. Ze nemen actief deel aan seminaries en publiceren wetenschappelijke artikels. Onze medewerkers worden geselecteerd op basis van strikte criteria. Ze moeten hun universitaire of postuniversitaire opleiding met glans voltooid hebben, een uitstekende talenkennis bezitten, in team kunnen werken, duidelijk kunnen communiceren en menselijke kwaliteiten aan de dag leggen.

Ons kantoor heeft bevoorrechte banden met de Universiteit van Luik. Meerdere advocaten van ons kantoor zijn ook docent, lector, professor, assistent of medewerker aan de Universiteit van Luik, in hun expertisedomein.

Omdat advocaten hun eigen kosten voor hun tussenkomst willen beperken bestaat het risico dat ze hun juridische analyses overhaast maken en de verweermiddelen te snel formuleren, zonder grondig opzoekingswerk in de rechtspraak en rechtsleer te hebben verricht. In deze context geniet u bij ons van de gelegenheid om een beroep te doen op specialisten die allen een universitaire opleiding hebben genoten. Door hun regelmatige tussenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tijdens colloquia en conferenties, en door hun vele naslagwerken zijn onze specialisten immers vanzelfsprekend op de hoogte van de rechtspraak en rechtsleer. Deze vorm van permanente bijscholing wordt niet doorgerekend in de dossiers.

We werken regelmatig samen met professionele boekhouders, bedrijfsrevisoren, auditeurs, notarissen, architecten, ingenieurs, enz. We onderhouden talrijke contacten met de verschillende spelers op de markt, de regionale en gemeentelijke besturen en de rechterlijke macht. Dit geeft ons de mogelijkheid :

  • om een globale oplossing te bieden voor elk dossier, zonder ons noodzakelijk te moeten beperken tot het domein van het recht, en waarbij we rekening houden met de technische, economische, financiële en menselijke aspecten;
  • om een goed zicht te krijgen op de noden van onze cliënten en om de rechters te leren kennen voor wie we moeten pleiten.

Bij het uitvoeren van onze activiteit houden we voortdurend rekening met de belangen van onze cliënten en hun specifieke noden. We bouwen een vertrouwensrelatie met hen op en willen blijk geven van een grote beschikbaarheid. Daarom is ons secretariaat elke dag bereikbaar van 8u tot 19u. We zijn van mening dat de dossiers, in de mate van het mogelijke, op korte termijn kunnen behandeld worden maar steeds met hetzelfde professionalisme.

 Ons kantoor is apolitiek en niet-confessioneel en respecteert de strikte waarden van de deontologie en onpartijdigheid in zijn relaties met de cliënten en de economische of institutionele spelers.